ترجمه Glutamic Acid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) اسيد گلوتاميك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : 4ON 9H 5C.

Glutamic Acid به چه معناست و Glutamic Acid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Glutamic Acid

(ش‌.) اسيد گلوتاميك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) اسيد گلوتاميك‌, ترجمه (ش‌.) اسيد گلوتاميك‌, کلمات شبیه (ش‌.) اسيد گلوتاميك‌ , 4ON 9H 5C. به لاتین
دانلود فایل ها