ترجمه Gluteal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سريني‌. می باشد

Gluteal به چه معناست و Gluteal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gluteal

سريني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سريني‌., ترجمه سريني‌., کلمات شبیه سريني‌.
دانلود فایل ها