ترجمه Gnostic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عارف‌. می باشد

Gnostic به چه معناست و Gnostic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gnostic

عارف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عارف‌., ترجمه عارف‌., کلمات شبیه عارف‌.
دانلود فایل ها