ترجمه Gnostic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عرفاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ اسرار روحاني‌ , در فارسی : نهاني‌ , به فارسی : اسرار اميز

Gnostic به چه معناست و Gnostic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gnostic

عرفاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عرفاني‌, ترجمه عرفاني‌, کلمات شبیه عرفاني‌ , داراي‌ اسرار روحاني‌ به لاتین , نهاني‌ به لاتین , اسرار اميز خارجی
دانلود فایل ها