ترجمه Go Between در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رابط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميانجي‌ , در فارسی : واسط‌ه‌ , به فارسی : دلال‌ , سایر ترجمه ها : دلال‌ محبت‌ واسط‌ه‌.

Go Between به چه معناست و Go Between یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Go Between

رابط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رابط‌, ترجمه رابط‌, کلمات شبیه رابط‌ , ميانجي‌ به لاتین , واسط‌ه‌ به لاتین , دلال‌ خارجی , دلال‌ محبت‌ در زبان , واسط‌ه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها