ترجمه Goal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هدف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقصد.

Goal به چه معناست و Goal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goal

هدف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هدف‌, ترجمه هدف‌, کلمات شبیه هدف‌ , مقصد. به لاتین
دانلود فایل ها