ترجمه Goalpost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تير عمودي‌ دروازه‌.

Goalpost به چه معناست و Goalpost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goalpost

(در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌, ترجمه (در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌, کلمات شبیه (در بازي‌ فوتبال‌) تير دروازه‌ , تير عمودي‌ دروازه‌. به لاتین
دانلود فایل ها