ترجمه Goat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بزغاله‌ , در فارسی : تيماج‌ , به فارسی : پوست‌ بز , سایر ترجمه ها : (نج.) ستاره‌ جدي‌

Goat به چه معناست و Goat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goat

بز به خارجی , ریشه انگلیسی بز, ترجمه بز, کلمات شبیه بز , بزغاله‌ به لاتین , تيماج‌ به لاتین , پوست‌ بز خارجی , (نج.) ستاره‌ جدي‌ در زبان
دانلود فایل ها