ترجمه Goatsucker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغ‌ چوپان‌ فريب‌.

Goatsucker به چه معناست و Goatsucker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goatsucker

(ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار, ترجمه (ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) پشه‌ خوار , مرغ‌ چوپان‌ فريب‌. به لاتین
دانلود فایل ها