خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23211 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23211','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23211 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gobbler به فارسی

ترجمه Gobbler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوقلمون‌ نر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرخور , در فارسی : لپ‌ لپ‌ خورنده‌.

Gobbler به چه معناست و Gobbler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gobbler

بوقلمون‌ نر به خارجی , ریشه انگلیسی بوقلمون‌ نر, ترجمه بوقلمون‌ نر, کلمات شبیه بوقلمون‌ نر , پرخور به لاتین , لپ‌ لپ‌ خورنده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: