ترجمه Godfather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پدر تعميدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نام‌گذاردن‌ بر , در فارسی : سرپرستي‌ كردن‌ از.

Godfather به چه معناست و Godfather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godfather

پدر تعميدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پدر تعميدي‌, ترجمه پدر تعميدي‌, کلمات شبیه پدر تعميدي‌ , نام‌گذاردن‌ بر به لاتین , سرپرستي‌ كردن‌ از. به لاتین
دانلود فایل ها