ترجمه Godly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خدايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خدا شناس‌ , در فارسی : با خدا.

Godly به چه معناست و Godly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godly

خدايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خدايي‌, ترجمه خدايي‌, کلمات شبیه خدايي‌ , خدا شناس‌ به لاتین , با خدا. به لاتین
دانلود فایل ها