ترجمه Godson در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پسر تعميدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرد تعميدي‌.

Godson به چه معناست و Godson یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Godson

پسر تعميدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پسر تعميدي‌, ترجمه پسر تعميدي‌, کلمات شبیه پسر تعميدي‌ , مرد تعميدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها