ترجمه Goggles در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عينك‌ ايمني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عينكي‌ كه‌ اط‌رافش‌ پوشيده‌ شده‌ وبراي‌

Goggles به چه معناست و Goggles یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goggles

عينك‌ ايمني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عينك‌ ايمني‌, ترجمه عينك‌ ايمني‌, کلمات شبیه عينك‌ ايمني‌ , عينكي‌ كه‌ اط‌رافش‌ پوشيده‌ شده‌ وبراي‌ به لاتین
دانلود فایل ها