ترجمه Going On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزديكي‌ , در فارسی : تماس‌ , به فارسی : ادامه‌.

Going On به چه معناست و Going On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Going On

(بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌, ترجمه (بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌, کلمات شبیه (بچيزي‌) نزديك‌ شدن‌ , نزديكي‌ به لاتین , تماس‌ به لاتین , ادامه‌. خارجی
دانلود فایل ها