ترجمه Goiterogenic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد كننده‌ گواتر. می باشد

Goiterogenic به چه معناست و Goiterogenic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goiterogenic

ايجاد كننده‌ گواتر. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد كننده‌ گواتر., ترجمه ايجاد كننده‌ گواتر., کلمات شبیه ايجاد كننده‌ گواتر.
دانلود فایل ها