ترجمه Gold Foil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورقه‌ زر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرورق‌ كلفت‌.

Gold Foil به چه معناست و Gold Foil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gold Foil

ورقه‌ زر به خارجی , ریشه انگلیسی ورقه‌ زر, ترجمه ورقه‌ زر, کلمات شبیه ورقه‌ زر , زرورق‌ كلفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها