خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23267 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23267','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23267 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gold Foil به فارسی

ترجمه Gold Foil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورقه‌ زر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرورق‌ كلفت‌.

Gold Foil به چه معناست و Gold Foil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gold Foil

ورقه‌ زر به خارجی , ریشه انگلیسی ورقه‌ زر, ترجمه ورقه‌ زر, کلمات شبیه ورقه‌ زر , زرورق‌ كلفت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: