ترجمه Gold Standard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد ط‌لا. می باشد

Gold Standard به چه معناست و Gold Standard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gold Standard

واحد ط‌لا. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد ط‌لا., ترجمه واحد ط‌لا., کلمات شبیه واحد ط‌لا.
دانلود فایل ها