ترجمه Goldstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شده‌. می باشد

Goldstone به چه معناست و Goldstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goldstone

شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شده‌., ترجمه شده‌., کلمات شبیه شده‌.
دانلود فایل ها