ترجمه Golf Club در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوگان‌ گلف‌ بازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشگاه‌ گلف‌ بازان‌.

Golf Club به چه معناست و Golf Club یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Golf Club

چوگان‌ گلف‌ بازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوگان‌ گلف‌ بازي‌, ترجمه چوگان‌ گلف‌ بازي‌, کلمات شبیه چوگان‌ گلف‌ بازي‌ , باشگاه‌ گلف‌ بازان‌. به لاتین
دانلود فایل ها