ترجمه Goliath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جالوت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جليات‌.

Goliath به چه معناست و Goliath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goliath

جالوت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جالوت‌, ترجمه جالوت‌, کلمات شبیه جالوت‌ , جليات‌. به لاتین
دانلود فایل ها