ترجمه Golliwogg در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لو لو.

Golliwogg به چه معناست و Golliwogg یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Golliwogg

(gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌, ترجمه (gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌, کلمات شبیه (gowillog) عروسك‌ سياه‌ و عجيت‌ و غريب‌ , لو لو. به لاتین
دانلود فایل ها