ترجمه Gomerulus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توده‌ ط‌وماري‌ , در فارسی : گروهه‌.

Gomerulus به چه معناست و Gomerulus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gomerulus

(تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌, ترجمه (تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌, کلمات شبیه (تش‌.) توده‌ بهم‌ چسبيده‌ , توده‌ ط‌وماري‌ به لاتین , گروهه‌. به لاتین
دانلود فایل ها