ترجمه Gonococcic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laccoconog) سوزاكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ ب_ه‌ ميبكرب‌ سوزاك‌.

Gonococcic به چه معناست و Gonococcic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gonococcic

(laccoconog) سوزاكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laccoconog) سوزاكي‌, ترجمه (laccoconog) سوزاكي‌, کلمات شبیه (laccoconog) سوزاكي‌ , مربوط‌ ب_ه‌ ميبكرب‌ سوزاك‌. به لاتین
دانلود فایل ها