ترجمه Good By در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eyb doog) خدا حافظ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدرود , در فارسی : وداع‌.

Good By به چه معناست و Good By یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Good By

(eyb doog) خدا حافظ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eyb doog) خدا حافظ‌, ترجمه (eyb doog) خدا حافظ‌, کلمات شبیه (eyb doog) خدا حافظ‌ , بدرود به لاتین , وداع‌. به لاتین
دانلود فایل ها