ترجمه Goodlooking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قشنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ قيافه‌.

Goodlooking به چه معناست و Goodlooking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goodlooking

قشنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قشنگ‌, ترجمه قشنگ‌, کلمات شبیه قشنگ‌ , خوش‌ قيافه‌. به لاتین
دانلود فایل ها