ترجمه Goose Step در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) قدم‌ اهسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رژه‌روي‌ با بدن‌ راست‌ و بدون‌ خم‌كردن‌

Goose Step به چه معناست و Goose Step یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goose Step

(نظ‌.) قدم‌ اهسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) قدم‌ اهسته‌, ترجمه (نظ‌.) قدم‌ اهسته‌, کلمات شبیه (نظ‌.) قدم‌ اهسته‌ , رژه‌روي‌ با بدن‌ راست‌ و بدون‌ خم‌كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها