ترجمه Gooseberry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مراقب‌ دوشيزه‌. می باشد

Gooseberry به چه معناست و Gooseberry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gooseberry

مراقب‌ دوشيزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مراقب‌ دوشيزه‌., ترجمه مراقب‌ دوشيزه‌., کلمات شبیه مراقب‌ دوشيزه‌.
دانلود فایل ها