ترجمه Goosy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yesoog) شبيه‌غاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احمق‌ , در فارسی : ترسو.

Goosy به چه معناست و Goosy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Goosy

(yesoog) شبيه‌غاز به خارجی , ریشه انگلیسی (yesoog) شبيه‌غاز, ترجمه (yesoog) شبيه‌غاز, کلمات شبیه (yesoog) شبيه‌غاز , احمق‌ به لاتین , ترسو. به لاتین
دانلود فایل ها