ترجمه Gopher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دزد قفل‌ باز كن‌.

Gopher به چه معناست و Gopher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gopher

معدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معدني‌, ترجمه معدني‌, کلمات شبیه معدني‌ , دزد قفل‌ باز كن‌. به لاتین
دانلود فایل ها