ترجمه Gordon Setter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌. می باشد

Gordon Setter به چه معناست و Gordon Setter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gordon Setter

(ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نوعي‌ سگ‌ شكاري‌ سياه‌ رنگ‌.
دانلود فایل ها