ترجمه Gore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوراخ‌ كردن‌.

Gore به چه معناست و Gore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gore

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , سوراخ‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها