ترجمه Gorgeous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمايش‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با جلوه‌ , در فارسی : زرق‌ و برق‌ دار , به فارسی : مجلل‌.

Gorgeous به چه معناست و Gorgeous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gorgeous

نمايش‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی نمايش‌ دار, ترجمه نمايش‌ دار, کلمات شبیه نمايش‌ دار , با جلوه‌ به لاتین , زرق‌ و برق‌ دار به لاتین , مجلل‌. خارجی
دانلود فایل ها