ترجمه Gorgonize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yfirtep می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : yfeputs) تبديل‌ بسنگ‌ كردن‌ , در فارسی : خيره‌ نگاه‌كردن‌.

Gorgonize به چه معناست و Gorgonize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gorgonize

(yfirtep به خارجی , ریشه انگلیسی (yfirtep, ترجمه (yfirtep, کلمات شبیه (yfirtep , yfeputs) تبديل‌ بسنگ‌ كردن‌ به لاتین , خيره‌ نگاه‌كردن‌. به لاتین




دانلود فایل ها