ترجمه Gourmet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوراك‌ شناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خبره‌ خوراك‌ , در فارسی : شراب‌ شناس‌.

Gourmet به چه معناست و Gourmet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gourmet

خوراك‌ شناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوراك‌ شناس‌, ترجمه خوراك‌ شناس‌, کلمات شبیه خوراك‌ شناس‌ , خبره‌ خوراك‌ به لاتین , شراب‌ شناس‌. به لاتین
دانلود فایل ها