ترجمه Grab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ربودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قاپيدن‌ , در فارسی : گرفتن‌ , به فارسی : توقيف‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : چنگ‌ زدن‌ تصرف‌

Grab به چه معناست و Grab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grab

ربودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ربودن‌, ترجمه ربودن‌, کلمات شبیه ربودن‌ , قاپيدن‌ به لاتین , گرفتن‌ به لاتین , توقيف‌ كردن‌ خارجی , چنگ‌ زدن‌ در زبان , تصرف‌انگلیسی
دانلود فایل ها