ترجمه Grab Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزور گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با شتاب‌ گرفتن‌ , در فارسی : قاپيدن‌.

Grab Off به چه معناست و Grab Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grab Off

بزور گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزور گرفتن‌, ترجمه بزور گرفتن‌, کلمات شبیه بزور گرفتن‌ , با شتاب‌ گرفتن‌ به لاتین , قاپيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها