ترجمه Grabble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كورمالي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با دست‌ پي‌ چيزي‌ گشتن‌ , در فارسی : با دست‌ ماهي‌

Grabble به چه معناست و Grabble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grabble

كورمالي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كورمالي‌ كردن‌, ترجمه كورمالي‌ كردن‌, کلمات شبیه كورمالي‌ كردن‌ , با دست‌ پي‌ چيزي‌ گشتن‌ به لاتین , با دست‌ ماهي‌ به لاتین
دانلود فایل ها