ترجمه Grace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيض‌الهي‌بخشيدن‌ , در فارسی : تشويق‌كردن‌ , به فارسی : لذت‌ بخشيدن‌

Grace به چه معناست و Grace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grace

بخشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشيدن‌, ترجمه بخشيدن‌, کلمات شبیه بخشيدن‌ , فيض‌الهي‌بخشيدن‌ به لاتین , تشويق‌كردن‌ به لاتین , لذت‌ بخشيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها