ترجمه Gracious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توفيق‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيض‌ بخش‌ , در فارسی : بخشنده‌ , به فارسی : رئوف‌ , سایر ترجمه ها : مهربان‌

Gracious به چه معناست و Gracious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gracious

توفيق‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توفيق‌ دهنده‌, ترجمه توفيق‌ دهنده‌, کلمات شبیه توفيق‌ دهنده‌ , فيض‌ بخش‌ به لاتین , بخشنده‌ به لاتین , رئوف‌ خارجی , مهربان‌ در زبان
دانلود فایل ها