ترجمه Gradate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتدريج‌

Gradate به چه معناست و Gradate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gradate

بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌, ترجمه بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌, کلمات شبیه بتدريج‌ و بط‌ور غير محسوس‌ تغيير رنگ‌ دادن‌ , بتدريج‌ به لاتین
دانلود فایل ها