ترجمه Grade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ , در فارسی : درجه‌ بندي‌ , به فارسی : رتبه‌ , سایر ترجمه ها : مرحله‌ درجه‌ شدت‌(مرض‌

Grade به چه معناست و Grade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grade

پايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايه‌, ترجمه پايه‌, کلمات شبیه پايه‌ , درجه‌ به لاتین , درجه‌ بندي‌ به لاتین , رتبه‌ خارجی , مرحله‌ در زبان , درجه‌ شدت‌(مرض‌انگلیسی
دانلود فایل ها