ترجمه Grade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ معدني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ موادمعدني‌ , در فارسی : درجه‌بندي‌ كردن‌

Grade به چه معناست و Grade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grade

سنگ‌ معدني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ معدني‌, ترجمه سنگ‌ معدني‌, کلمات شبیه سنگ‌ معدني‌ , درجه‌ موادمعدني‌ به لاتین , درجه‌بندي‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها