ترجمه Gradine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرار دارد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌.

Gradine به چه معناست و Gradine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gradine

قرار دارد به خارجی , ریشه انگلیسی قرار دارد, ترجمه قرار دارد, کلمات شبیه قرار دارد , ط‌اقچه‌ پشت‌ محراب‌. به لاتین
دانلود فایل ها