ترجمه Graham Flour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار. می باشد

Graham Flour به چه معناست و Graham Flour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Graham Flour

(ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی (ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار., ترجمه (ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار., کلمات شبیه (ruolf taehw elohw) ارد گندم‌ سبوس‌ دار.
دانلود فایل ها