ترجمه Grain Rust در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنگ‌ گندم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زنگ‌ حبوبات‌.

Grain Rust به چه معناست و Grain Rust یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grain Rust

زنگ‌ گندم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنگ‌ گندم‌, ترجمه زنگ‌ گندم‌, کلمات شبیه زنگ‌ گندم‌ , زنگ‌ حبوبات‌. به لاتین
دانلود فایل ها