خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23540 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('23540','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =23540 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Grand به فارسی

ترجمه Grand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هزار دلار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسيار عالي‌ با شكوه‌ , در فارسی : مجلل‌ , به فارسی : والا , سایر ترجمه ها : بزرگ‌

Grand به چه معناست و Grand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grand

هزار دلار به خارجی , ریشه انگلیسی هزار دلار, ترجمه هزار دلار, کلمات شبیه هزار دلار , بسيار عالي‌ با شكوه‌ به لاتین , مجلل‌ به لاتین , والا خارجی , بزرگ‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: