ترجمه Grand Dame در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ با نفوذ.

Grand Dame به چه معناست و Grand Dame یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grand Dame

بانو به خارجی , ریشه انگلیسی بانو, ترجمه بانو, کلمات شبیه بانو , زن‌ با نفوذ. به لاتین
دانلود فایل ها