ترجمه Grand Duchess در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوشس‌ بزرگ‌.

Grand Duchess به چه معناست و Grand Duchess یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grand Duchess

زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌, ترجمه زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌, کلمات شبیه زوجه‌ يا بيوه‌ دوك‌ , دوشس‌ بزرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها