ترجمه Grand Mal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حمله‌ بزرگ‌ صرع‌.

Grand Mal به چه معناست و Grand Mal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Grand Mal

(ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌, ترجمه (ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌.) صرع‌ همراه‌ با تشنج‌ و غش‌ , حمله‌ بزرگ‌ صرع‌. به لاتین
دانلود فایل ها